Защо смятаме, че Академията за фитнес треньори на Strong by Science е от най-добрите в света?

14 мар., 2021

Ако се чудиш с какво нашето обучение се отличава от другите курсове в страната…
Ако искаш да разбереш защо твърдим, че курсът ни е един от най-добрите в света

… си попаднал на правилната статия.

Текстът е разделен на 2 части. От първата част ще разбереш какво е различното в Академията ни и с какво смятаме, че съдържанието ѝ превъзхожда много подобни курсове за треньори. От втората част пък ще научиш защо смятаме, че можем да обучаваме треньори и каква е нашата експертиза.

С какво Академията за фитнес треньори на Strong by Science е по-различна?

Представяме ти 8-те отличителни характеристики, с които Академията ни е по-различна от повечето съществуващи курсове за персонални треньори.

1. Фокусираме се и върху храненето


Академията съчетава и двата аспекта на фитнеса – тренировките и храненето.

Основен недостатък на повечето други курсове е, че темата за храненето не е застъпена изобщо в основното им съдържание. 

Повечето от най-популярните в света обучения залагат на именно този принцип: един курс за тренировки и отделен за хранене. Така, ако искаш да покриеш и двете теми, ще трябва да заплатиш две отделни такси, всяка на сходна цена.

Знаем това и от опит. В нашия екип сме се сертифицирали от други 4 различни курса в миналото. Всеки от тях е съдържал информация или само за тренировки, или за хранене, но не и за двете. Така се е налагало да харчим за допълнителни такси, за да преминем и през основите на храненето.

В Академията на Strong by Science получаваш знанията накуп. Даваме ти информация за всичко онова, което е необходимо на един треньор, преди да започне да практикува. А таксата е само една.

2. Практическото обучение е важна част от нашата Академия

Знаеш ли какво се случва с повечето други курсове? Получаваш теория, но трябва сам да направиш първите реални крачки в залата и да проведеш първите си тренировки.

Това е моментът, от който най-много желаещи да се развиват като треньори се страхуват.

В нашата Академия сме се погрижили да положим заедно основите на твоята реална практика. И това е една от най-силните и ценни страни на нашето обучение.

Целта на тази практическа част при нас е да приложиш на практика правилата за провеждане на “перфектната” тренировка, с които ще се запознаеш в лекциите.

По време на практическите занятия ще си наблюдаван от ментор от Strong by Science, който ще ти дава непрекъсната обратна връзка за това как се справяш, на какво да акцентираш и как да направиш изживяването за клиентите си още по-добро.

Практическото обучение е и частта, в която ще практикуваш създаването на реални програми. Част от подготовката ти за всяка сесия ще е създаването на нова програма, за различен трениращ, която да е съобразена с неговите изисквания, цели и индивидуални особености. А от нас очаквай обратна връзка и съвети на всяка крачка.

3. Качеството на информацията в Академията е на най-високото възможно ниво

Остаряла и непроверена информация, която често е основана на вече разбити от науката митове и личен опит на различни авторитети: това е един от главните недостатъци на огромна част от обученията за персонални треньори.

Силен пример в това отношение е един от топ 3 по популярност курсове за персонални треньори в света: този на Националната академия по спортна медицина на САЩ, който често е бил обект на критика от различни учени и треньори заради подвеждаща информация и неподкрепени с доказателства твърдения. 

Ние сме изключително горди, че Академията ни е основана на най-качествените доказателства, представящи научния консенсус по темите за тренировките и храненето. В нашия екип знаем, че сляпото вярване в личния опит може да ни заблуди, затова и сме се постарали да обобщим мнозинството от научни доказателства по темите, които разглеждаме. Така можеш да си сигурен, че предоставената от нас информация да не е изкривена през призмата на нашия опит и предубеждения.

Наравно със споделянето на най-силните доказателства по разглежданите теми, ние учим курсистите си и как да мислят критично и как да анализират и проверяват източниците на информацията, която използват. Считаме, че това е едно от най-ценните умения, които всеки успешен треньор трябва да притежава.

4. Предоставяме разработени от нас софтуерни инструменти за създаване на програми и проследяване на прогрес

Едно от задълженията на професионалния фитнес треньор е да проследява прогреса на своите трениращи. Единственият начин за това пък е като се записват работните тежести от всяка тренировка.

Всеки треньор, който е работил с повече хора, знае обаче колко времеемко е изготвянето на тренировъчни програми и редовното вписване на прогреса в тях. Точно защото изисква доста усилия, мнозинството фитнес треньори въобще не си правят труда да създават тренировъчни програми. Те тренират клиентите си, давайки им различни упражнения всеки път, без да следят прогреса им дългосрочно. Това пък неизменно се отразява негативно върху качеството им на работа и върху резултатите, които клиентите им постигат. 

В последните няколко години от работата си като треньори ние намерихме решение на този проблем като създадохме свои собствени таблици, в които изготвяме тренировъчните програми на нашите клиенти. Това са таблици, в които сме “внедрили” цялата ни база данни с упражнения, която съдържа повече от 600 различни упражнения с техните вариации, както и линкове със специално подготвени от нас видеа.

Тези таблици намаляват наполовина времето за правене на програми и улесняват изключително много воденето на самите тренировки на живо, тъй като са направени така, че да се работи с тях и през мобилен телефон.  

Освен това, като част от обучението ни ще получиш и таблица за проследяване на прогрес, както и таблица за следене на тренировъчния процес с онлайн клиенти. Тези таблици включват няколко неща:

 

 • Въпросник за определяне на активността и историята с диети и тренировки. С помощта на тези въпросници треньорите събират най-важната информация, която трябва да знаят за клиентите си преди започване на тренировки с тях. В това число влизат нива на физическа активност, опит с диети, тренировки, хронични и остри контузии, навици на хранене, прием на добавки, цели, мотивация и начин на хранене към момента на консултацията. 
 • Таблица за пресмятане на процента подкожни мазнини и определяне на дневния калориен прием. В тези таблици треньорите вписват резултатите от измерванията на своите трениращи с метър и калипер, като таблиците автоматично изчисляват процента им телесни мазнини. Измерването на мазнините при физическите клиенти става с помощта на калипер. При онлайн клиентите пък това се случва чрез въвеждане на мерките с метър, които се използват за индиректното изчисление на приблизителния процент мазнини чрез специално създадена за целта формула. След определяне на процента мазнини и попълване на въпросника за активността, таблиците изчисляват приблизителния дневен енергиен разход и “най-оптималния” дефицит или излишък. Препоръчаният от формулата дефицит е изчислен така, че да има малък или никакъв риск от загуба на мускулна маса. Желаният процентен дефицит се въвежда от треньора, вследствие на което автоматично се изчисляват дневния енергиен разход в калории и се показва очакваната (приблизителна) загуба на тегло в следващите два месеца при поддържане на зададения дефицит. 
 • Дневник за проследяване на средното седмично тегло, протеина и калориите. В този дневник трениращите си вписват най-важните параметри, които се проследяват по време на режим за отслабване. Дневникът автоматично изчислява средното тегло за седмицата и чертае графика на теглото заедно с тенденцията за отслабване. Следенето на средното тегло е важно, тъй като то показва посоката на отслабване още след първата седмица, “компенсирайки” ежедневните флуктуации, които често стават причина за демотивация и отказване от режима.

   

 • Таблица за следене на тренировъчния процес с онлайн клиенти. Това са таблици, с помощта на които се проследява всяка стъпка от процеса на подготовка и на тренировки с един клиент. Консултации, измервания, снимки, комуникация, разграфяване на прогрес от програми, седмични разговори и задачи – предвидили сме всички тези важни за онлайн треньорството елементи. Благодарение на тези таблици работата с онлайн клиенти е значително улеснена, както и е намалена вероятността треньорът да изпусне нещо важно.

5. Акцентираме върху подобряване на уменията за комуникация

Принципи на хипертрофията, системи за енергийно осигуряване, анатомия дизайн на програми, типове тренировки, начини на прогрес.. Това са нещата, на което много от обученията за треньори обръщат внимание.

Експертизата на един треньор е едно от най-важните условия за неговия успех.

Но експертизата не би значела много, ако не знаеш какво е важно по отношение на поведението ти с клиенти във и извън залата.

В нашата Академия отделяме внимание не само на експертизата ти откъм знания, но и на професионализма ти откъм умения за комуникация.

Какво трябва да бъде поведението на треньора с неговите клиенти? Как да се държи с хора, които са потенциални негови клиенти? Коя е най-оптималната реакция към клиенти, които отказват да правят упражнения или не слушат? Кога трябва да държи на решенията си и да “натиска” клиентите си да правят упражнения, които не харесват? Може ли да се шегува с тях и трябва ли да се поставя граница между приятелско и професионално поведение? Как да се обръща към трениращите по време на тренировка? Кога да търси мнението им и да взима обратна връзка?

Това са въпросите, на които ще дадем отговор по време на Академията, за да се превърнеш не просто в знаещ, но и в успешен треньор!

  6. Преподаваме успешни стратегии за привличане на клиенти

  Наболял въпрос за много знаещи и можещи треньори е как потенциалните им клиенти да научат за тях и да потърсят услугите им. Липсата на клиенти е и онова, което кара много стартиращи в сферата да се отказват от този път на развитие.

  Въпреки това, тази тема не е покрита в масата курсове за треньори. Обикновено маркетинговите стратегии са обект на отделни обучения и трябва да инвестираш допълнително в тях….

  Не и в нашата Академия!

  Ние имаме дългогодишен и нестихващ интерес към бързо променящия се свят на маркетинга. В курса сме подбрали доказано работещи стратегии, благодарение на които:

  • ще научиш кои са основните правила на ефективния маркетинг
  • ще определиш целевата си група клиенти и своята пазарна ниша
  • ще разбереш кои са основните начини за бързо привличане и задържане на клиенти
  • ще разбереш какво препоръчват специалистите, за да развиеш своето онлайн присъствие

   7. Отговаряме на всеки въпрос: независимо кога, независимо от темата

   Информацията в нашата Академия не е малко. Въпреки че се стараем да подобряваме съдържанието си непрекъснато и да изпипваме детайлно всяка тема, е абсолютно невъзможно да не възникне нужда от допълнителни въпроси.

   Затова сме на среща за всеки въпрос. Абсолютно всеки.

   В курса ни разполагаш с възможност да комуникираш с екипа ни неограничено, а ние ще се постараем да изчистим всяка неяснота, възникнала в процеса на обучение. И това е валидно независимо от това дали въпросите са директно свързани със съдържанието, през което преминаваш, или не. 

   Липсата на възможност за провеждане на дискусия или задаване на въпроси по важни теми е още нещо, което ни е липсвало в почти всички курсове за персонални треньори, през които сме преминавали. В много от тях на участниците се предоставя достъп до сайт или платформа, на които е заредено съдържанието на курса, без да е оставена лесна възможност за коментиране и получаване на обратна връзка. 

   Ние искаме да сме по-добри! Затова и в Академията имаш възможност за непрекъснато задаване на въпроси по всякакви теми, свързани с тренировките и храненето. Да сме на разположение на курсистите е наша основна отличителна характеристика. Вярваме, че това трябва да е задължителен елемент на всяко едно наистина качествено обучение.

   За тази цел всяка една от лекциите се провежда под формата на живи онлайн събития с обширна част за въпроси и отговори след края. Допълнително на това всеки един от курсистите може да задава въпроси по всяко време в затворената Фейсбук група или пък директно на лектора.

   Основавайки се на това смеем да твърдим, че няма нито един въпрос, тема или проблем, които да не сме обсъдили и по които да не сме предоставили допълнителна информация на всеки, който е проявявал интерес. Всъщност много от допълнителните видео материали, които съществуват към момента в курса, са създадени именно по желание на нашите курсисти.

    

     8. Предоставяме неограничен достъп до цялото съдържание на Академията

      

     Един от курсовете, през които сме преминали, е този за специалист по фитнес хранене на Националната академия по спортна медицина. Едно от най-досадните неща в него беше именно липсата на достъп до информацията в него след приключването на курса. С края на обучението се спира и възможността да отваряш лекциите им.

     Ние няма да направим това.

     В нашата Академия достъпът на курсистите до цялата информация в курса остава и след неговия край. Това позволява периодично преговаряне на важните в практиката неща, които младите треньори често изпускат, особено при водене на тренировки. Това позволява и на онези от нашите курсисти, които са записали само теоретичната ни част, да си достъпват информацията по всяко време и да не са принудени да вървят в крак с другите участници в курса, за които теоретичният изпит е задължителен.

      

     Защо смятаме, че можем да обучаваме?

     В тази част на статията ще разкажем малко повече за нас, за опитът ни, за знанията и резултатите ни, както и защо смятаме, че можем да обучаваме треньори.

     1. Опитът ни

      

     Основен лектор в Академията е Костадин Зашев. Коцето е сертифициран персонален треньор и специалист по фитнес хранене от Националната академия по спортна медицина на САЩ, както и сертифициран специалист по корективни упражнения. Има над 12-годишен стаж като фитнес треньор и е специализиран основно в това да помага на средностатистически трениращи да подобряват формата и здравето си. Подходът му се базира не само на богатия му опит, но основно на научно доказани и ефективни решения за подобряване на формата и качеството на живот на хората. По образование е инженер с докторска степен по ядрена енергетика. Науката винаги е била неговата страст, а благодарение на образованието си той се научава да търси, намира и анализира бързо научна информация. 

     Йордан Добрев е другият основател на Strong by Science. Данчо тренира и обучава хора вече повече от дванадесет години. Зад гърба си има хиляди проведени тренировки с клиенти, а също има натрупан богат опит и в работата с професионални атлети, като националния отбор на България по катерене. Нещо, което винаги е отличавало Йордан в работата с хора, е именно стремежа му да намира най-лесните начини за прилагане на научно доказаните подходи. Благодарение на Йордан разполагаме със софтуерни средства, които повишават качеството ни на работа и намаляват драстично времето, което треньорите отделят за администриране на данните на своите клиенти. Участниците в Академията за фитнес треньори също се възползват от уменията му, като получават достъп до таблици за създаване на тренировъчни програми и проследяване на тренировъчния процес, с помощта на които треньорите вдигат значително нивото си на ефективност и професионализъм.

     През пролетта на 2017 година Коцето и Данчо създават Фейсбук страницата Strong by Science с идеята да популяризират научно подплатената информация и така да допринесат за развитието на фитнес индустрията в България: чрез образоването на широката публика. По-късно начинанието им се трансформира в треньорски екип, който прилага на практика най-доброто от това, което са научили.

     Така се ражда и Академията. Първите две издания на Академията са проведени с цел да бъдат обучени треньори, които да станат част от екипа на SbS. Именно благодарение на Академията основната дейност на Strong by Science към днешна дата е предоставянето на тренировъчни и хранителни услуги. Впоследствие обучението прераства в отделна услуга, насочена не само към хора, които искат да се занимават професионално с фитнес, но и към всеки, който иска да обогати знанията си в тази сфера.

     Третият човек в експертния екип на Академията на Strong by Science е Симеон Цветков. Той е част от треньорския ни колектив и също е възпитаник на нашата Академия. Симеон е един от най-бързо развиващите ни се треньори, като към момента е рекордьор на екипа по отношение на брой проведени тренировки за ден, брой проведени тренировки за месец и брой проведени тренировки в първата си година на работа. Мони е сертифициран не само от нашата Академия, но е носител на сертификат и от друг популярен курс за треньори – този на Personal Trainers Collective. Симеон е човекът, който е отговорен за обратната връзка към курсистите ни от тренировъчните сесии, през които преминават по време на обучението.

      

     2. Резултатите ни

      

     Един от основните индикатори, по които съдим, че се справяме отлично, са резултатите на нашите треньори. Още в първата си година след започване на работа много от тях се развиха и започнаха да провеждат толкова тренировки, колкото треньори, които имат няколкогодишен опит. Не това обаче е най-важното, по което съдим за техния успех.

     Най-важното са резултатите на техните клиенти и обратната им връзка от работата си с тях. Според анкета, която изпратихме на повече от 200 клиента на нашите треньори, те са 5% доволни и 95% изключително доволни от услугите им. Тук може да видиш и отзиви за работата с треньорите от екипа ни, както и резултатите, които са постигнали с техни клиенти.

      

     3. Обратната връзка от нашите курсисти

      

     Изключително ценно за нас е мнението на нашите курсисти, както и колко подготвени се чувстват за работа с клиенти след завършването на нашата Академия. 

     Тук можете да видиш и чуеш какво е мнението на завършилите четвъртото издание на Академията:

     Тук може да видиш и обратна връзка на участниците от минали издания на курса ни. 

      

     Детайлно описание на съдържанието на информацията в Академията по теми, сме поместили в тази статия. 

     Защо научните изследвания са по-ценни от личното мнение?

     Съвсем не е тайна, че обикновено хората не само оценяват своето мнение като доста по-ценно от мнението на другите, но често и като единственото вярно. В своята емоция и вродено желание да бъдем прави, изказваме неподлежащи на съмнение твърдения с пълната убеденост, че...
     Включи се

     Заяви своето участие!

     Искаш ли да си част от едно от най-добрите обучения за фитнес треньори в света?