Какво съдържа Академията за фитнес треньори на Strong by Science?

2 фев., 2024

Нашето обучение предлага знания, базирани на стотици научни трудове. Ние обобщихме най-качествената и проверена информация от света на фитнеса и храненето и я комбинирахме с опита си, натрупан от хиляди тренировки и работата със стотици доволни клиенти, за да ти предложим днес нашия 5-месечен курс.

Ние знаем, че инвестицията в твоите знания и умения е важна крачка и за да ти помогнем да вземеш правилното решение, днес ще ти разкажем повече за съдържанието на нашия курс.

Статията е разделена на 3 части като всяка част описва основните модули в Академията, през които минават курсистите ни.

Част 1 e посветена на теоретичната част на курса. В част 2 ще разбереш повече за практическата част. В третата част пък ще прочетеш повече за изпитите, през които преминават нашите възпитаници.

Съдържание

1.  Теоретичен модул

Теоретичната част на Академията за фитнес треньори на Strong by Science се състои от 17 лекции и няколко десетки видео материала на допълващи лекциите теми. Разглежданите въпроси покриват най-важните теми по отношение на:

 • Хранене
 • Добавки
 • Тренировки (на живо и онлайн)
 • Правене на програми
 • Следене на прогрес
 • Комуникация с клиенти
 • Маркетинг

Лекции

Лекциите се провеждат основно онлайн, като при възможност и желание от страна на участниците някои от тях провеждаме и на живо. Средната продължителност на лекциите е около 2 часа, а честотата на споделянето им е веднъж на седмица. След всяка лекция има включване на живо с цел обсъждане на възникнали въпроси, както и обобщение на най-важните моменти от лекцията. В следващите редове е представено подробно описание за всяка една от разглежданите теми.

За да научиш повече за съдържанието на всяка една от от тях, селектирай текста под всяко от заглавията на лекциите.

 

Лекция №1 Науката

Можем ли да вярваме в науката и научните изследвания? Кои са основните типове доказателства и доколко можем да им се доверим?

Живеем в ерата на информационния боклук и никога досега не е имало толкова много фалшива информация, колкото има днес. Никога досега не е било и толкова лесно за човек да се дезинформира в опитите си да намери точната информация. Никога досега не е имало и толкова много различни и противоположни “школи”, системи и философии по отношение на храненето и тренировките. И точно затова е от изключително значение всеки един треньор да знае как и откъде да търси, сортира и анализира източниците си на информация. Жизненоважно е за всеки човек да знае на кое може да се довери и в кое трябва да се усъмнява.

Лекцията е разделена на 3 части. В първата ѝ част се говори за проблемите на науката. За онези „тайни“, за които всички са чували и които са основна причина за недоверието, което имат хората към научния метод. В тази част са показани източниците на финансиране на изследванията по света, както и резултатите от корпоративно спонсорираните изследвания. Разкрити са и триковете, които използват големите корпорации при провеждане на спонсорираните от тях научни изследвания, така че резултатите им да са в полза на техния интерес. Втората част на лекцията разказва за основните 2 типа доказателства, в които вярват повечето хора. Включени са и най-шокиращите примери от историята, които са ни показали какви могат да бъдат последствията от сляпото вярване в този тип доказателства. В третата част на лекцията пък са разгледани основните аргументи против науката. Това са най-често подмятаните аргументи от треньори и обикновени хора, когато стане въпрос за недоверие в научния метод. Обсъдена е валидността им и са показани причините, поради които такъв тип вярвания съществуват.

Лекция №2 Физическа активност и фитнес

Ползи за здравето и продължителността на живот. Колко е активност е препоръчителна за максимални резултати?

Всеки човек е чувал, че липсата на физическа активност вреди на здравето. Малко са хората обаче, които знаят какви са реалните последствия от обездвижването. Защо липсата на упражнения е проблем? Защо липсата на физическа активност е една от водещите причини за смъртност в световен мащаб? Какви са нивата на физическа активност в България? Кое е минималното количество активност, което ще ни донесе максимални ползи, ще ни предпази от проблеми, свързани със здравето, и ще удължи продължителността на живот? Кое е най-подценяването упражнение? Кои са ползите от фитнес тренировките? Освен че дава отговор на всички тези въпроси, лекцията разкрива кой тип упражнения и какъв тип физическа активност препоръчват експертните организации. Лекцията разкрива и различни практически съвети за покриване на изискванията за минималното количество физическа активност, с помощта на които хората ще подобрят формата и здравето си и ще задържат резултатите си.

Лекция №3 Мускулната система

Основни движения и наименования на мускули. Функции и залавни места.

Доброто познаване на мускулната система е неизменна част от необходимите знания, които помагат за правенето на добри тренировъчни програми. Точно затова тази наша лекция е посветена на мускулната анатомия. В първата част на лекцията се разглеждат основните движения, на които е способно човешкото тяло. Обръща се внимание на техните специфични наименования, а за по-лесното им научаване са представени множество примери. Втората част на лекцията е посветена на наименованието на основните скелетни мускули в човешкото тяло. В нея се разглеждат в детайли 7-те основни критерия, по които мускулите получават имената си. Знанието за тези критерии помага за по-лесното и бързо разбиране на латинските имена на различните мускули. В последната част на лекцията са разгледани най-важните мускули в човешкото тяло, категоризирани по тяхното разположение. За всеки от тези мускули са разгледани детайли за началното и крайното залавно място, както и основните и спомагателни функции, в които участва.

Лекция №4 Перфектната тренировка

Как трябва да изглежда една "перфектна" тренировка? Основни правила на поведение на треньора по време на работа.

Информацията в тази лекция и съпътстващите към нея видео материали са нещото, което на нас най-много ни е липсвало в курсовете за треньори, през които сме преминали. В тази лекция сме обобщили най-важните правила за провеждането на една „перфектна“ тренировка. Лекцията разглежда правилата за провеждането не само на индивидуална тренировка, но и правилата за провеждане на тренировка с няколко човека едновременно (паралелни тренировки).

Върху какво трябва да е фокусирано вниманието на треньора? Какво трябва да прави по време на серия? Как да разпределя вниманието си между няколко клиента? Кога трябва да вписва килограмите в програмата? Кога е най-добре да подрежда и разтоварва тежестите? Как да взима обратна връзка от трениращия си? Освен тези въпроси, лекцията разглежда и други важни теми като задълженията на треньора преди и след приключване на тренировката. Специално внимание е обърнато и на лошите навици на поведение, които един треньор трябва да избягва на всяка цена.

Лекция №5 Безопасност при упражнения

Как да подсигурим безопасността на клиентите си по време на тренировки? Трикове и техники на пазене на базовите упражнения.

Безопасността на клиентите е на първо място в тренировъчната програма. В тази лекция са разгледани основните принципи на подсигуряване на безопасното изпълнение на упражнения от трениращи. За съжаление това е една от най-често неглижираните от много треньори области, а последствията от евентуална небрежност или незнание могат да бъдат меко казано катастрофални. Точно затова е изключително важно всеки трениращ във фитнес зала да има необходимите знания по отношение на основните принципи на безопасност при тренирането с тежести.

В лекцията се разглеждат техники на пазене на основните базови упражнения. Показани са нагледни примери с разликите при пазене на хора с различна височина, както и техниките на пазене, които се препоръчват от специалистите, когато става въпрос за упражнения, изпълнявани с много големи тежести. Специален акцент е поставен върху неправилните начини на пазене и последствията, до които може да доведе.

Лекция №6 Дизайн на програми

Как се правят тренировъчни програми? Основни принципи и правила.

Шестата ни лекция поставя основите на правенето на професионални тренировъчни програми за хора с различни цели. Тя е разделена на 3 части. В първата част е разгледан подробно процесът по отношение на поставянето на цели, както и основните неща, върху които трябва да бъде поставен фокусът в тренировъчния процес с цел постигане на успех.

Втората част започва с фундаменталните принципи в тренирането – общият синдром на адаптацията и принципът на суперкомпенсацията. Разгледани са физиологичните причини за хипертрофия и са обобщени най-важните особености, според които съобразяваме построяването на тренировъчни програми. Показани са резултатите от научни изследвания, които сравняват ефективността на програмите, разделящи мускулни групи и онези, при които се правят повече мускулни групи в един ден. Обсъдени са най-оптималните тренировъчни сплитове за средностатистически трениращи. Показани са и основните стъпки (7 на брой) при построяването на тренировъчни програми: избор на тренировъчен сплит, серии, повторения, брой упражнения, тип упражнения, подредба на упражненията и почивки. В последната част на лекцията са показани примерни тренировъчни програми за различни цели, като специално внимание е обърнато на основните разлики при правенето на програми за мъже и жени.

Лекция №7 Техника на упражненията

Основни правила и принципи на изпълнение на упражненията.

Седмата ни лекция е посветена на правилното изпълнение и заучаване на техниката на базовите упражнения. В лекцията са разгледани всички по-комплексни упражнения, изпълнявани със свободни тежести, при които има риск от травма заради грешно изпълнение. Всяко от показаните в лекцията упражнения е разгледано от 3 основни ъгъла:

  • Оптимална настройка
  • Най-често срещани грешки
  • Решения

По отношение на оптималната настройка при подготовката за упражненията, основните елементи, които се разглеждат в лекцията, са позиция на ръце, крака, тяло и глава и позициониране на използваните тежести. Показани са и причините за най-често срещаните грешки в изпълнението и е обърнато специално внимание на начините за тяхното отстраняване. Допълнителни теми, които се разглеждат в лекцията, са основните причини, водещи до различна мобилност при различни хора, влияние на разположението на ръцете и лоста върху техниката и начини за измерване на обхвата на движение в използваните стави.

Лекция №8 Типове прогресии

Типове прогресии с тежести и упражнения в тренировъчните програми

Тази лекция е посветена на основните начини и стратегии за прогресивно увеличаване на натоварването в една тренировъчна програма. ​. Първата част разглежда основните прогресии в сложността на самите упражнения. Представени са 6-те закона при прогресивното увеличаване на трудността на упражненията и са показани примери за прогресивното „усложняване“ на основните движения в горната и долната част на тялото. Разгледани са и основните равнини, в които се движи човешкото тяло, основните критерии по които избираме упражненията в една тренировъчна програма, както и основните 3 правила, по които се ориентираме кога да прогресираме дадено упражнение. 

Във втората част на лекцията са разгледани основните типове прогресии с тежести, наричани още периодизации, с помощта на които се планира дългосрочното прогресиране в една тренировъчна програма. 

Третата част на лекцията е посветена на така наречените „специални“ техники. Това са техники за увеличение на интензивността, които могат да бъдат използвани не само за прогресивно увеличение на натоварването, но и за разнообразяване на тренировъчния живот на трениращите. Показани са 30 различни техники и са обсъдени предимствата на всяка от тях.

Лекция №9 Контузии

Основни типове контузии, причини, симптоми, превенция и третиране.

Тази лекция обобщава най-важното от света на контузиите. Контузиите са област, в която като цяло треньорите по принцип са по-слабо информирани и това беше една от причините, поради която решихме да развием и включим специална лекция по темата в курса. Другата причина е, че това е тема, която почти не се засяга в курсовете за треньори и по тази причина ни е липсвала в курсовете, през които ние сме преминали.

Лекцията е разделена на 3 части. Първата част е посветена на класифициране на основните типове контузии и симптомите, по които можем да ги разпознаваме. Специално внимание е обърнато на онези контузии, които най-често се получават в резултат на тренировките с тежести.

Във втората част на лекцията са разгледани основните причини за контузии, които се случват в залата и извън нея. Специално внимание е обърнато на симптомите, по които можем да „предскажем“ вероятността за случването на контузии.

Третата част на лекцията разглежда последните, обновени и научно подкрепени препоръки за третиране на остра и хронична фази на контузиите. Разгледани са и най-често продаваните и промотирани от физиотерапевти пасивни практики за лечение, които са с малка или никаква ефективност, но въпреки това продължават да се рекламират като ефективни. Специалното внимание в тази част на лекцията е обърнато на основните неща, които можем да направим в залата и извън нея, за да предотвратим контузии, както и на най-важните правила, с които трениращите трябва да са запознати, когато стане въпрос за това „Кога трябва да се потърсим лекар, ако страдаме от някакъв вид контузия?“.

П.П: Тази лекция е направена с помощта на нашия физиотерапевт Юлиан Станков.

Лекция №10 Отслабване и диети

Коя е тайната на отслабването и кои са най-ефективните диети, които гарантират резултат?

Всеки ден се появяват десетки нови диети, добавки и решения, които обещават бързо и магическо отслабване. Кои са най-ефективните от тях обаче и колко безопасни за здравето са те? Това е лекцията от курса ни, която отговаря на тези въпроси.

В първата ѝ част се разглеждат така наречените „модерни“ диети. Това са най-популярните и широко рекламирани от специалисти диети не само на българския пазар, но и въобще. Измежду тях са детокс диетите, алкалните диети, диетите според кръвната група, диетите, базирани на тестовете за хранителни непоносимости, диетите, базирани на ДНК тестове (нутригеномни диети), диетите, базирани на вега тестовете, и диетите, базирани на приложната кинезиология. Показани са резултатите от най-качествените научни изследвания, които показват ефективността на тези диети и здравословните рискове, които произхождат от прилагането им.

Втората част на лекцията е посветена на научно доказаните причини за отслабването. Разгледани са основните течения и начини за отслабване, както и изключенията, при които тези правила не важат. В тази част на лекцията са показани и твърдения на едни от най-популярните специалисти в света на фитнеса, които са силни примери за това защо не трябва да вярваме сляпо на експертното мнение.

Третата част на лекцията е посветена на най-добрата диета. В нея се разглеждат резултатите от най-качествените научни изследвания, сравняващи различните типове диети и даващи отговор на въпроса „С коя диета най-бързо можем да отслабнем?“. В тази част на лекцията са показани трите основни правила на отслабването и са обсъдени отговорите на въпросите „Кой е най-бързият начин за влизане във форма?“, „Какво значение има съотношението между въглехидрати и мазнини в диетата?“ и „Как да сме сигурни, че когато правим диета ще сваляме само мазнини?.

Лекция №11 Затлъстяване

Какви са причините за епидемията от наднормено тегло и затлъстяване? Основни политики и решения за справяне с проблема.

Живеем в свят, в който наднорменото тегло и затлъстяването не са били никога толкова разпространени, колкото са сега, а проблемите, произхождащи от това, представляват един от най-големите рискове, стоящи пред общественото здраве днес.

Какви са причините затова обаче? Защо 2/3 от населението на България е с наднормено тегло? Защо живеем в епидемия от затлъстяване? Какво е влиянието на захарта и въглехидратите? Има ли връзка между преработената храна и разпространението на затлъстяването? Какво е влиянието на физическата активност? Как най-бързо можем да се отървем от излишните килограми и кои са научно доказаните стратегии за справяне с проблемите с теглото? Тази лекция е посветена на най-ефективните стратегии, които всеки треньор може да приложи в практиката си и които ще му помагат в борбата с наднорменото тегло. В лекцията са разгледани и стратегиите, които използват хилядите хора, проследени от Националния регистър по контрол на теглото на САЩ, които са свалили (и задържали) десетки килограми. Знанията, свързани с темата, са важни не само за всеки професионалист, работещ в сферата и здравеопазването, но и за най-обикновения средностатистически човек, тъй като те носят потенциал да променят живота му.

Лекция №12 Хранително обучение и режими

Как да правим ефективно хранително обучение на нашите клиенти?

Това е една от най-важните лекции в целия курс и обхваща процеса на обучението на клиентите в това как сами да създадат най-ефективната за целите им (отслабване или качване на мускулна маса) диета. В съпътстващите видео материали към тази лекция пък става ясно защо изготвянето на хранителни режими с точно определени храни не е най-оптималният за повечето хора вариант и какви са последствия от спазването на такъв тип рестриктивни режими.

Лекцията е разделена 3 основни части. В първата част се разглеждат протеините и защо те са най-важният нутриент в хранителните режими. Разгледани са и резултатите от научните изследвания, показващи ползите от високопротеиновите диети. В същата тази първа част са разгледани и основните типове мазнини, тяхното оптималното съотношение и препоръчителният им количествен прием като % от приетите за деня калории.

Във втората част на лекцията са показани основните 3 стъпки, по които се създава един хранителен режим. Показани са няколко различни метода за ориентировъчно изчисляване на енергийния разход и са разгледани основните 5 компонента на човешкия метаболизъм. Показани са и основните групи храни, които се препоръчват от научните организации като част от един здравословен хранителен режим.

В последната част на лекцията са разгледани 3-те стъпки в провеждането на една хранителна консултация. Първата стъпка се състои от попълване на въпросници за анализиране на историята с диети и тренировки, както и откриване на нивата на физическа активност. Във втората стъпка от хранителната консултация се правят измерванията на телесните мазнини, вземат се мерки и се правят снимки с цел проследяване на прогреса. Третата стъпка пък включва самото хранително обучение, в което трениращия се обучава как да работи с мобилно приложение за проследяване на енергийния и протеинов прием. Показват му се и таблиците, в които трябва да вписва основните показатели, които ще бъдат следени от треньора по време на режима. Накрая се обсъждат и различни стратегии за придържане към режима.

Лекция №13 Проблеми по време на диети

Основните проблеми, които спъват процеса на отслабване. Превенция и решения.

След като „обучихме“ нашия трениращ в това как да си направи хранителен режим, е време да се запознаем с основните проблеми, с които може да се сблъска по време на отслабване. 

Цялата първа част на тази лекция е посветена на забавянето на метаболизма като най-често сочената причина за липсата на резултати. В тази част са разгледани основните причини, водещи до забавяне на метаболизма. Обсъдени са и резултатите от най-дългите експерименти с глад в историята, провеждани до този момент. Специално внимание е обърнато и на основните признаци, по които можем да познаем евентуално забавяне на метаболизма, начините по които можем да го предотвратим, както и границите на количественото му изражение, в които можем да го очакваме. 

Втората част на лекцията е посветена на причините, водещи до неуспех в диетуването, като са обсъдени в детайли отговорите на следните въпроси: „Как да се справим с физическия и емоционален глад? Кои са най-ефективните техники за борба с глада? Кои са грешките, свързани с подценяване на калорийния прием и надценяване на калорийния разход и как можем да ги елиминираме?“

Последната част на лекцията пък е посветена на основните причини, които прикриват резултатите от режимите за отслабване. В тази последна част са обсъдени факторите, които влияят върху теглото, най-добрите начини за проследяване на прогрес и надеждността на методите за проследяване на прогреса в дългосрочен план.

Лекция №14 Качество на храната

Вредни ли са Е-тата и какво трябва да знаем за тях? Опасни ли са тежките метали в храната ни? Тъпкано ли е с хормони месото?

Вече почти не се срещат храни без добавени Е-та. Според много специалисти не всички от тях са безопасни за здравето на потребителите, а изследванията обобщават предимно негативни настроения на обществото срещу тях. Към момента и все повече лекари предупреждават, че консумацията на пилешко месо може да се отрази негативно върху хормоните на подрастващите деца. Заради всичко това днес трудно ще се намерят и хора, които да не вярват, че храната ни никога не е била с по-ниско качество, отколкото е сега. И заради всичко това ние вярваме, че е особено важно именно треньорите да са добре осведомени по тези теми, за да може да „снабдяват“ клиентите си с качествена и проверена информация: информация, която ще помага на хората да взимат правилните решения, свързани със здравето им. 

Съдържанието на лекцията е разделено в 3 основни части. В първата са разгледани най-демонизираните от всички Е-та: аспартамът и мононатриевият глутамат. Разгледани са основанията за най-често приписваните им странични ефекти, както и доказателствата, стоящи зад тях. Втората част на лекцията пък е посветена на химията в храната ни като цяло. Обсъдени са всички онези Е-та, от които се страхуват повечето хора, и са разгледани доказателствата, стоящи зад потенциалните им странични ефекти. Последната част на лекцията разглежда проблема с хормоните, тежките метали и антибиотиците. Разгледани са становища на научни организации, мнения на експерти, доказателства за вреди, както и резултати от най-големите проверки, правени в България, по отношение на съдържанието на хормони, антибиотици и тежки метали в храната, продавана в магазините.

Лекция №15 Хранителни добавки

Кои са добавките, от които имаме истинска нужда и онези, които са загуба на пари? Как можем да сме сигурни в качеството на хранителните добавки?

Пазарът на хранителни добавки е един от най-бързо разрастващите се пазари в световен мащаб, като някои проучвания показват, че повече от 25% от всички европейци консумират ежедневно хранителни добавки, а според някои организации глобалният пазар през 2030 г. се очаква да достигне 622 милиарда долара. В същото време според действащите регулаторни изисквания хранителните добавки се регламентират и предлагат на пазара като храни, което означава, че се считат за безопасни и не е необходимо представяне на доказателства за ефективност. Това е и причина, поради която огромното мнозинство от добавките са неефективни, а зад твърденията на производителите липсват каквито и да са доказателства. В допълнение на това все по-масово срещано е големи производители на хранителни добавки да бъдат хващани в подвеждане на потребителите си чрез несъответствия между обявените на етикет съставки и реално съдържащите се в продуктите им.

Какво е решението? Как да сме сигурни, че не ни мамят? Кои добавки има смисъл да консумираме и кои са пари на вятъра? Има ли доказателства за ефективност на най-популярните добавки, консумирани от повечето хора? Къде можем да търсим източници на информация за добавките? Лекция №15 от нашия курс отговаря на всички тези въпроси.

Лекция №16 Онлайн и офлайн коучинг

Как да проследяваме тренировъчния процес при онлайн и физически клиенти? Стратегии и тактики. Видове софтуер за проследяване.

Да работиш с двама или трима човека е лесно и не е трудно да се запомнят някои детайли. Когато един треньор се развие и започне да работи с десет, двайсет и повече клиента обаче, става изключително лесно да се пропускат важни аспекти от тренировъчния процес. Кого е измерил? Кога трябва да го измери пак? Кого остава да измери? Какво трябва да му изпрати? Какво трябва да очаква да получи? Кога трябва да му проверява дневника? На кого трябва да прави хранително обучение? На каква честота трябва да го разпитва? Как да го мотивира? Целият този процес се усложнява още повече, ако треньорът има и онлайн клиенти, с които не се вижда на живо. Тогава става още по-лесно забравянето на важни аспекти от тренировъчния процес. Ето защо за поддържане на високо ниво на професионализъм е задължително всеки треньор да има система, с която проследява всяка стъпка от работа си със своите клиенти.

Първите две части на тази лекция преминават през двата основни етапа на работа с онлайн и физически клиенти: етапът на подготовката и самият тренировъчен процес. В какво се състоят тези етапи? Кои са нещата, които треньорът трябва да изпрати на клиента си и коя е информацията, която трябва да получи, преди да започне работа с него? Какви са основните неща, през които треньорът трябва да преведе всеки клиент. Колко често трябва да измерва прогреса му? Колко често трябва да проверява дневника му? Колко често да сменя програмата му? Какво е различното в тези етапи при онлайн и физическите клиенти?

Фокусът на третата част на лекцията пък е изцяло върху системата за проследяване на задачите от фазата на подготовка и фазата на тренировъчния процес. В тази част е показана примерна организация на важните задачи от тренировъчния процес на 3 различни вида софтуер, като е обобщен и най-добрият вариант според нашия колективен треньорски опит.

Лекция №17 Маркетинг

Основни стълбове на ефективния маркетинг. Каква трябва да бъде маркетинговата стратегия на съвременния треньор и кои са най-ефективните начини за запълване с клиенти?

Ако има една причина, заради която много можещи и знаещи треньори се отказват от професията, е именно маркетингът или липсата на знания и умения в това как да продават и рекламират услугите си. Точно заради това последната лекция от нашия курс е посветена на маркетинга. Ефективният маркетинг е областта, която много професионалисти ненавиждат (защото им е сфера, която е непозната и далечна), но за добро или лошо е неразделна част от успеха на съвременния фитнес треньор.

Кои са основните стълбове на ефективния маркетинг? Как трябва да се държим в залата и извън нея? Кои са най-ефективните канали за привличане на клиенти? Има ли смисъл в развиването на канали в социалните мрежи и откъде да започнем? Кои са основните правила на етично поведение, които трябва да се спазват? Как може да правим добро впечатление? Тази лекция е мястото, в което се обсъждат отговорите на всички тези въпроси.

Допълнителни видео материали


Допълващата част на тези 17 лекции представляват видео материали, които покриват теми, свързани с темите на лекциите. Между три и пет съпътстващи теми под формата на видеа се пускат всяка седмица след всяка една от 17-те основни лекции. Темите непрекъснато се обновяват и увеличават като създаването на нови теми зависи основно от интересите на курсистите. В следващите редове е представено подробно описание на всяка една от темите от допълнителните видео материали.

За да научиш повече, селектирай заглавието на всяко от видеата. 

Видео №1 Достоверни източници на информация

В това видео са показани част от основните източници на информация, които ние в Strong by Science използваме. В това число влизат някои от най-популярните сайтове за научно подкрепени фитнес методики, както и сайтовете на най-големите и доказани експерти в света на фитнеса и храненето. Черпенето на информация от тези източници ще гарантира поддържането на високи нива на знания и информираност, които могат още повече да отличават добрия и развиващ се треньор.

Видео №2 Месото и безплодието

Според резултатите на скорошен метаанализ консумацията на протеинови диети, в които протеинът е над 35% от калориите, води до драстично (37%) намаление в тестостероновите нива. След публикуването на този метаанализ в интернет пространството плъзнаха статии със заглавия от типа „Високопротеиновите диети убиват тестостерона“ и „Месото причинява импотентност“. В свое интервю един от авторите на въпросния метаанализ дори заявява, че високопротеиновите диети (> 35% от калорийния прием) увеличават риска от безплодие при мъжете. Колко коректни са тези заключения обаче и какво всъщност показват изследванията? Видеото прави подробен анализ на научните изследвания, включени в метаанализа, като показва нагледен пример колко лесно може да се създаде фалшива новина и защо не трябва да вярваме сляпо в мнението на експерти, дори и когато става въпрос за уважавани в дадена област учени.

Видео №3 Науката се основава на сумата от доказателствата

Един от най-лесните начини човек да се подведе е, когато попадне на изследвания, които противоречат на научния консенсус по дадена тема и са извадени от контекста на резултатите на други подобни научни изследвания. Това видео показва силен пример колко лесно е човек да се заблуди, ако приеме резултатите от единични изследвания за категорична истина. Видеото припомня един от най-важните принципи, върху които е построен научният метод, а именно, че науката се основава на сумата от доказателствата, а не на резултатите на единични изследвания.

Видео №4 Науката никога не е категорична, когато липсват достатъчно качествени доказателства

Видеото разглежда силен пример за това колко консервативна е науката, когато прави заключения. Разглежданият пример даже е доказателство защо НЕ трябва да се генерализира и да се правят силни заключения, ако няма достатъчно качествени доказателства по дадената тема. Именно този принцип е един от основните принципи на научния метод, който предпазва учените от правенето на грешни изводи и заключения и заради който досега не е имало случай от историята, в който науката да си е променяла мнението

Видео №5 Енергиен метаболизъм

В това видео са обяснени основните системи за енергиен метаболизъм, които осигуряват енергия за двигателната ни активност. Видеото представлява една кратка лекция на най-важното, което един треньор трябва да знае за различните типове енергийни системи. И тъй като това е една от най-трудните за разбиране области в курсовете за персонални треньори, информацията във видеото е представена на възможно най-опростен език, така че да е лесно разбираема и запомняща се дори и от хора без знания по темата.

Видео №6 Тренировъчни зони

Това видео е посветено на най-важното за различните тренировъчни зони, класифицирани според максималната сърдечна честота. Тази тема е една от фундаменталните теми на всеки тренировъчен курс, тъй като знанията за тренировъчните зони могат да помогнат на треньорите да създават по-безопасни и ефективни тренировъчни програми, независимо дали целта на трениращите е подобряване на сърдечно-съдовото здраве, отслабване или повишаване на спортната производителност.

Видео №7 “Фет бърнинг” зоната

Фет бърнинг зоната, или зона 2 от тренировъчните зони, е онази зона, доминантният енергиен източник в която са основно мазнините. Точно затова правенето на кардио активности в тази зона е изключително разпространено и препоръчвано от много треньори. Tова е и една от основните причини, поради които много състезатели по бодибилдинг правят нискоинтензивно кардио, стараейки се да държат сърдечната си честота в зоната на горене на мазнини, когато целта им е намаляване на подкожните мазнини по време на подготовката за състезание. Още по-често срещан съвет за ускоряване на отслабването е да се прави кардио във фет бърнинг зоната, но на гладно, защото се вярва, че това допълнително ще ускори горенето на мазнини.

Води ли наистина тренирането в тази зона до по-бързо отслабване и колко време трябва да прекарваме в нея? Това видео разглежда в детайли отговорите на тези въпроси

Видео №8 Тренировки с повече от един клиент

Това е една от темите, по които винаги е имало и продължава да има два коренно противоположни лагера. В единия лагер са треньорите, които казват, че паралелното трениране на няколко клиента не е никаква тренировка и не може да даде същата стойност като индивидуалния подход, защото треньорът не може да обърне внимание на всички хора. От другата страна са треньорите, които казват, че това е страхотен подход и е толкова ефективен, колкото и индивидуалния. Това видео сравнява двата типа тренировки и разглежда техните предимства и недостатъци не само от гледна точка на трениращите, но и от гледна точка на треньорите. Това е едно от видеата, което е променило гледната точка по темата на много от нашите курсисти.

Видео №9 Шегуване с клиенти

На много треньори им идва интуитивно да започнат да се шегуват с клиентите си, особено когато започнат да ги чувстват по-близки. Какви са рисковете от такова поведение обаче? До колко треньорът може да си позволява да се шегува с клиенти си и къде е границата? Това видео обсъжда защо и какво трябва да е поведението на треньора, както и кои са най-често използваните шеговити, но неуместни подмятания, които никога не трябва да се използват в комуникацията с клиенти.

Видео №10 Подреждане на тежести

Разхвърляните тежести по време на тренировка могат да направят работната обстановка доста неприятна за трениращите хора. От друга страна, ако треньорът постоянно подрежда тежести, той рискува да изпуска своите трениращи от поглед. Кое е с по-голям приоритет и кой е оптималният момент за подреждане на тежести? Това видео отговаря на тези въпроси и показва най-подходящото време за подреждане на тежести не само по време индивидуални тренировки, но и при тренировки с повече клиенти едновременно

Видео №11 Учене на нови упражнения

В това видео са показани основните неща, които един треньор трябва да прави, когато учи клиента си на ново упражнение. В това видео са показани и основните грешки, които много треньори често правят, когато учат клиентите си на нови упражнения. Въпреки че за много хора „заучаването“ на нови упражнения звучи лесно, то не винаги е. Някои хора схващат по-бързо, но при други са необходими доста повече обяснения и опити докато не заучат правилното изпълнение на упражненията. Точно затова е хубаво треньорите да имат някаква рамка или иначе казано – тренировъчен алгоритъм, по който да действат в такива ситуации. Това видео показва един изключително ефективен и изпитан тренировъчен алгоритъм, чрез който ученето на нови упражнения се превръща в значително по-лесна задача дори и за най-трудно схващащите и некоординирани трениращи.

Видео №12 "Треньорът винаги е прав"

Много треньори са на мнение, че трениращите им трябва винаги да се съобразяват с техния избор, защото са им гласували доверие. Общоприето схващане сред тях е, че треньорът винаги знае най-добре и може да преценява по-правилно от какво има нужда самият клиент. В този ред на мисли често им се налага да принуждават клиентите си да правят упражнения, които не харесват. Същите тези треньори са на мнение, че един истински треньор трябва да е „строгият господар“ и винаги да се случва това, което той каже и прецени. Има ли истина в това и как трябва да се държи един треньор в подобни ситуации? Кога трябва да държи на решенията си и кога може да прави изключения? В това видео се обсъждат отговорите на всички тези въпроси.

Видео №13 "Непослушни" клиенти (стратегии за справяне)

Една от най-неприятните ситуации, в която може да изпадне един треньор в практиката си, е клиентът му умишлено да отказва да изпълнява неговите инструкции. Коя е оптималната реакция в такива ситуации? Как трябва да постъпи треньорът? Трябва ли да търси причините и да се съобрази с трениращия си или просто да си премълчи? В това видео са показани изпитани стратегии за отиграване на подобни ситуации.

Видео №14 Таймери

Таймерите са средство, което може значително да подобри качеството на работа на треньора, особено когато работи с повече от един човек. Какви са ползите от използването на таймери и кога използването им е най-полезно? Това видео обсъжда най-важното, свързано с тяхната употреба.

Видео №15 Неписаните правила във фитнес тренировките

Видеото разглежда най-важното, което всеки треньор и трениращ трябва да знае за правилата, които трябва да спазва при фитнес тренировките, дори още преди да е влязъл в зала. Спазването на тези „неписани“ правила ще осигури поддържането на комфорта на трениращите в залата и ще намали риска за влизане в неловки ситуации.

Видео №16 Първа помощ при състояния с припадъци

Тъй като тренировките с тежести крият рискове от сериозни травми, които понякога могат да бъдат дори и животозастрашаващи, за треньорите е много важно да са подготвени да реагират адекватно в подобни ситуации. Точно затова в курса разглеждаме основните протоколи по оказване на първа помощ при различни състояния. Първа помощ всъщност представляват първите грижи, които се оказват при нараняване или остро заболяване. Най-важната цел на първата помощ е да спасим живота на пострадалия. Ако животът на пострадалия не е застрашен, тогава целта е най-малкото да облекчим болката му, да го предпазим от допълнителни наранявания и/или да ускорим възстановяването. Някои от най-тежките състояния, в които човек може да изпадне, са състояния, които са съпроводени с припадъци. Точно затова основните състояния, които се разглеждат в това видео, са:

  • Безсъзнание с дишане и сърдечна дейност
  • Безсъзнание без дишане и сърдечна дейност
  • Епилептичен припадък
  • Синкоп
  • Сърдечен арест

И тъй като всяко едно от тези състояния може да се случи и на трениращите във фитнес, навременната и адекватна помощ от страна на треньорите може да бъде животоспасяваща. Всичко това превръщата знанията и уменията по оказване на първа помощ в безценни.

Видео №17 Първа помощ при състояния без припадъци

В това видео отново е застъпената темата с оказване на първа помощ, но този път при състояния, които обикновено не са съпроводени с изпадане в безсъзнание. Състоянията, които се разглеждат във видеото, са:

  • Кръвотечения
  • Шок
  • Хипогликемия
  • Астматичен пристъп
  • Алергична реакция
  • Инфаркт
  • Инсулт

Тези състояния също могат да бъдат животозастрашаващи, като при усложнения е възможно да доведат и до изпадане в безсъзнание. В тези случаи мерките по оказване на първа помощ са мерките, които се прилагат при състояния с безсъзнание, които се разглеждат в предното видео.

Видео №18 Хипогликемия и рефлукс

Видеото разглежда в детайли хипогликемията и рефлукса като двете най-чести причини за прилошаване на трениращите с тежести. Кои са основните причини за тези две състояния? Кои са симптомите, които ги характеризират? До какви последствия могат да доведат? Как могат да се предотвратят и по какво се различават? Именно адекватното разпознаване на тези две състояния е едно от уменията, които всеки фитнес треньор трябва да притежава, ако иска да намали шанса да изпада в неприятни ситуации със свои трениращи.

Видео №19 Подаване на тежести

Едно от важните неща при начинаещите треньори е да се научат как да подават правилно тежестите на своите клиенти при започване на определени упражнения. Правилното подаване на тежести може да звучи прекалено елементарно, че да си заслужава обсъждане, но е доста често “бъркано” именно от треньори без опит. Точно заради този факт в това видео се обсъждат най-важните детайли при подаването на тежести (особено на упражнения с дъмбели), които улесняват започването на упражненията и намаляват риска от неприятни инциденти.

Видео №20 Разчистване на тежестите преди упражнение

В желанието си да обгрижат всички трениращи много треньори неглижират разхвърляните тежести на местата за правене на упражнения. Тези разхвърляни тежести обаче могат да доведат до създаването на опасни ситуации, които застрашават безопасността на трениращите им. Кои са тези ситуации и какво може да прави един треньор, когато няма достатъчно време да разчисти всички тежести преди започването на упражнения? Това видео обсъжда отговорите на тези въпроси.

Видео №21 Пазене на упражнения

В старанието си да пазят добре много треньори пазят клиентите си, дори когато това не е необходимо. Това обикновено са ситуации, в които използваната тежест е прекалено лека. Това важи основно за упражнения като лежанки и клекове. Точно в такива ситуации да се държат ръцете около лоста не само че е излишно, но може и да попречи за изпълнението на серията. Това е грешка, която и ние отчитаме непрекъснато при треньори без опит. Ето защо това видео от нашия курс обсъжда основните елементи, по които треньорът може да се ориентира кога пазенето на упражнения е необходимо и кога не.

Видео №22 Пазене на китайска почивка

Китайскатата почивка е изометрично упражнение, при което няма никакво движение и обикновено се изпълнява в продължение на поне 30 секунди. Заради това, че продължителността на това упражнение е по-голяма, както и заради това, че няма къде да се сбърка, треньорите често оставят трениращите си без да ги гледат и пазят до край. Това видео обсъжда ситуациите, до които може да доведе едно такова оставяне, както и най-адекватното поведение, към което треньорите е хубаво да се придържат при “взимане” на тежестите от клиента.

Видео №23 Таблици за дизайн на програми

Това е видеото, което разглежда в детайли функционалностите на таблиците за правене на програми, които курсистите получават преди започване на практическата част от курса.

Видео №24 Тренировъчни променливи

„За мускулите не е важна тежестта, а напрежението“. Това е стара бодибилдинг поговорка, която се разпространява от години и която гласи, че това, което кара мускулите да растат, е това колко дълго се намират под напрежение, а не с колко голяма тежест работят. Хората, които поддържат тази идея, вярват че колкото по-дълго е времето под напрежение на мускулите, толкова повече мускулна маса може да се качи. Кое е най-доброто време под напрежение за сила и хипертрофия? Има ли най-добро темпо на изпълнение на упражненията? По-добри ли са големите тежести за качване на мускулна маса от леките тежести? Трябва ли да акцентираме на ексцентричната част на движение от упражненията? Кой е оптималният диапазон от повторения и почивки? Кой е оптималният брой серии за сила и мускулна маса? Това видео представлява една мини лекция, която обобщава най-качествените доказателства по тези въпроси и показва кои от широко възприетите схващания са истина и кои мит.

Видео №25 Удължаване на серии

Един от често срещаните навици на треньорите е да удължават сериите, когато преценят че тежестта е лека. Как става това? Докато трениращият още не е свършил упражнението, треньорите ги инструктират да направят още няколко повторения. По този начин те се уверяват, че серията не е “изгубена”, а трениращият им ще се натовари добре. Основният проблем от такъв тип удължаване обаче е, че за много хора “задължението” да направят още няколко повторения в последния момент на серията може да бъде много неприятно. Какво е решението и как да реагираме в подобни ситуации? Какви са ползите от удължаването на сериите и кога е най-подходящото време да се прави? Отговорите на тези въпроси се обсъждат именно в това видео.

Видео №26 Заето оборудване (оптимални реакции)

На всеки трениращ му се е случвало да му заемат уреда, на който тренира. Това е проблем, с който рано или късно и всеки треньор се сблъсква. Коя е най-правилната реакция в такива ситуации? Кой е с предимство, ако клиентът на треньора прави упражнения на няколко уреда в кръгова серия? Кой е с предимство, ако клиентът прави серии само на този уред? Как да се подходи, така че да се избегнат неловки ситуации? Това е видеото, в което се обсъждат тези въпроси.

Видео №27 Определяне на оптимални тежести

Нещо, което твърде често се пропуска дори и от опитни треньори, е правилното определяне на оптималните работни тежести. Когато един треньор е неспособен да определи правилните тежести на клиентите си, той няма да ги натовари достатъчно и рискува да ги остави с впечатление, че тренировките му са неефективни. Това пък увеличава шанса да губи клиенти. Това видео показва трите основни белега, по които всеки човек (и треньор) може да познава какво е ориентировъчното ниво на интензивност на едно упражнение – не само от гледна точка на тежести, но и от гледна точка на сърдечно-съдова интензивност. Събраната информация пък може да му помогне да настройва оптимално натоварването. Ето защо знанията за правилното определяне на тежестите на различните упражнения са задължителни за всеки човек, който иска да дава достатъчен стимул на мускулите си.

Видео №28 Сила, момент и рамо

В това видео се обсъждат най-важните и базови термини, които всеки треньор трябва да познава, за да разбере как мускулите ни взаимодействат с костите, за да произвеждат движения. Познаването на тези термини ще даде отговор на въпроси като:

 • Защо някои хора са по-силни от други?
 • Защо на някои хора им е по-трудно да вдигат големи тежести, въпреки солидното си количество мускулна маса?
 • Кои са хората, които наричаме природно силни?
 • Как ръстът влияе на това колко силно работят мускулите ни?

Знанията, свързани с тези въпроси, са много важни и за да може треньорът да напомня на трениращите си защо не трябва да се сравняват с другите, когато стане въпрос за силови постижения. Знанията, свързани с тези въпроси, ще помагат и на всеки средностатистически трениращ да се съсредоточи върху собственото си подобрение и ще намалят шанса за демотивация заради по-бавен силов прогрес.

Видео №29 Драг сгъване (техника на изпълнение)

Драг сгъването е малко популярно, но много технично упражнение, което често се изпълнява погрешно. Това видео разглежда кои са най-често срещаните грешки на изпълнение и кои са най-популярните му вариации.

Видео №30 Сиси клек (техника на изпълнение)

Сиси клекът е друго малко популярно, но технично упражнение. Точно заради това то често се изпълнява грешно и от трениращи, и от треньори. В това видео се разглеждат в най-големи подробности детайлите по неговото изпълнение, както и различните вариации, които могат да се използват за прогресиране на сложността.

Видео №31 Странично навеждане (техника на изпълнение)

Страничното навежда е едно от популярните и често бъркани упражнения за страничните коремни мускули. Във видеото се разглеждат основните грешки при изпълнението му, както и най-често срещаните вариации на изпълнение.

Видео №32 Планк (основни грешки)

Планкът е едно от най-популярните и често предписвани от треньори упражнения за натоварване на коремните мускули. В опитите си за прогресиране обаче често сме виждали поставяне на тежестите на неправилните места. Това видео обсъжда защо и къде трябва да се поставят допълнителните тежести на планк, както и кои са основните грешки при неговото изпълнение.

Видео №33 Китайска почивка (техника на изпълнение)

Китайската почивка (wall sit)  е едно от популярните упражнения за предни бедра. Най-честата прогресия при това упражнение се прави като се добавят тежести върху краката. Това видео разглежда кои са често срещаните грешки при изпълнението на китайската почивка и къде се поставят тежестите, така че натоварването върху мускулите на бедрата да е максимално.

Видео №34 Трикове за прогрес

Това видео представлява 40-минутна мини лекция, в която се показват тънкости и трикове при настройка на по-специфични упражнения като хип тръст, бедрени екстензии с тежести, лицеви опори, суингове и набирания с ластици. Във видеото е показано и как се работи с едни от най-популярните сред фитнес треньорите таймери – Gymboss. Показани са и трикове за плавен прогрес на работните тежести в една тренировъчна програма с помощта на различния пособия като гирички, микротежести, верижки, тежести за китки и глезени. Показани са и тънкости за оптимална настройка на упражнения за клиенти с големи различия в ръста.

Видео №35 Задачи с моменти

Как се променя натоварването в коленете и тазобедрените стави по време на клек? Какво е значението на отварянето на краката встрани? Доколко това може да повлияе на работните тежести при клек? Как можем да пресметнем силата, която генерират мускулите при сгъване за бицепс? Каква в разликата в натоварването при хоризонталните и 45°-овите екстензии? Това видео преминава през 12 задачи с моменти, в които се пресмята натоварването на ставите и контрактилната сила, която произвеждат мускулите ни при различните упражнения. Знанията, получени от решаването на подобни задачи, могат да помогнат на треньорите при избора на упражнения и настройка на техниката с цел оптимално натоварване на участващите мускули.

Видео №36 Претрениране

Претренирането е един от най-неприятните моменти, който може да се случи на всеки трениращ. Как да знаем дали обемът на нашите клиенти не е прекалено голям? Какво да правим, когато претренират? И кои са основните начини, чрез които можем да предотвратим претрениране? Отговорите на тези въпроси са показани в това видео.

Видео №37 Загрявка (митове и истини)

Почти няма трениращ, който да не е чувал, че е важно да правиш хубава загрявка и може би някакъв вид разтягащи упражнения преди фитнес тренировка. Какво значение има загрявката обаче? Предпазва ли от контузии? Кои е истина и кое мит? Това видео разглежда резултатите от научните изследвания, правени върху 3-те основни компонента на загрявката – разтягането, аеробните упражнения и локалната загрявка.

Видео №38 HRV (Вариабилност на сърдечната честота)

Успоредно с развитието на технологиите и способността ни да измерваме различни показатели с помощта на мобилни приложения и преносими устройства HRV се превърна в един от най-използваните средства за проследяване на възстановяването и производителността в различните спортни активности. Това видео прави подробен обзор на научната литература и показва колко полезен може да бъде HRV за оценка на възстановяването при различните типове тренировки, което пък дава отговор на въпроса струва ли си да инвестираме време и усилия в проследяването му.

Видео №39 Мускулни крампи

Мускулните крампи могат да се случат по всяко време и на всеки човек. Независимо от това дали е млад, възрастен, активен или неактивен, всеки човек може да получи мускулни крампи. Те могат да се случат по време на ходене, седене, правене на упражнения или дори по време на сън. Особено разпространени са сред възрастните хора и бременните жени, които често се оплакват от крампи в краката. Спортистите пък често крампират докато тренират, а някои хора получават мускулни крампи като симптом на някои медицински състояния. Какви са причините за мускулните крампи обаче? Как можем да се справим с тях? Как да предотвратим повторна поява? Отговорите на тези въпроси, с които всеки човек трябва да е запознат, се разглеждат именно тук.

Видео №40 Фоумролери

Към момента фоумролерите са може би най-популярната форма на самомасаж, която често се използва и препоръчва като ефективно средство за загрявка преди тренировката, както и средство за възстановяване след тренировка. Фоумролерите са и все по-често препоръчвани като начин за елиминиране на целулита. Колко ефективни са фоумролерите обаче и в кои отношения? Трябва ли да ги използваме? Кога е най-оптималното време за употреба? Колко дълго е препоръчително да се масажираме? Кой е най-добрият тип фоумролери? Какво е мнението на специалистите и какво казват научните изследвания? Това е видеото от курса ни, което дава подробен отговор на всичките тези въпроси.

Видео №41 Мъртва тяга (основни съображения)

Мъртвата тяга е упражнението, което е най-често свръзвано с контузии. За разлика от други, ако се това упражнение се изпълнява неправилно, то може да доведе до несъразмерно по-голям риск за контузии. Има ли случаи, в които правенето на това упражнение трябва да се избягва и кои са те? Съобразяването с основните „правила“, разглеждани в това видео, ще намали значително риска от получаване на травми и ще подобри придържането на трениращите към тренировъчната им програма.

Видео №42 IgG тестове за хранителни непоносимости

Тестовете за хранителни непоносимости са изключително популярни в България, като към момента масово се предлагат от диетолози, лекари, частни медицински лаборатории и инфлуенсъри. При тези тестове се взима кръвна проба, която в лабораторни условия се излага на контакт с различни храни и хранителни компоненти. Основната идея на тези тестове е изследване на вид антитела, наречени имуноглобулин G. Целта на тестовете е да се улови автоимунна реакция към изследваните храни. Състоянията, които се свързват с непоносимостите, са десетки, измежду които автоимунни заболявания, ставни болки, отоци, хронични заболявания, кожни заболявания, главоболие, умора, депресия, затлъстяване, предменструални проблеми, заболявания на жлъчката, заболявания на червата, хиперактивност и дефицит на вниманието, уязвимост към инфекции, мускулни крампи и раздразнителност. Колко надеждни са тези тестове обаче и каква е разликата между непоносимости и алергии? Какви са доказателствата, стоящи зад техните твърдения и можем ли да им вярваме? Какво показват научните изследвания и какво е мнението на експертните организации? Отговорите на всичките тези въпроси обсъждаме тук.

Видео №43 Химията на отслабването

С оглед на все по-разрастващата се епидемия от затлъстяване и силните интереси, свързани със свалянето на тегло, съществува изненадващо незнание и объркване по отношение на метаболитните процеси на отслабването както сред обикновените хора, така и сред професионалистите. Именно по тази причина в това видео от нашата Академия разглеждаме в детайли какво се случва с мазнините, които “изгаряме”. Разбирането на процесите на горене на мазнини в дълбочина е изключително ценно за нашите курсисти, тъй като това им помага да отсяват с лекота лъжливите маркетингови твърдения на продуктите за отслабване.

Видео №44 Захар (митове и истини)

Днес най-вероятно няма нито един човек, който да не е чувал, че захарта е вредна и опасна. Вероятно също няма човек, който да не е чувал и за другото име на захарта – „бялата смърт“. Захарта е сочена като виновник за редица характерни за западните общества заболявания като инсулинова резистентност, диабет и сърдечно-съдови заболявания. Колко вредна е захарта обаче? Кое от тези твърдения е истина и кое мит? Трябва ли да я избягваме? По колко да приемаме? Какво показват научните изследвания по въпроса и какво препоръчват здравните организации? Отговори на именно тези въпроси разглеждаме в това видео.

Видео №45 Таблици за проследяване на прогрес и правене на програми

Това видео показва детайли от работата с таблиците за проследяване на прогреса. Таблиците, с които работим ние в Strong by Science, всъщност са един от големите бонуси, които получават нашите курсисти. Ето какво точно представляват те:

 1. Таблици за правене на тренировъчни програми. Това са таблици, в които е вкарана нашата база данни с упражнения и при избирането на упражнения автоматично се генерират видео линкове. Тези таблици намаляват наполовина времето за правене на програми и улесняват изключително много воденето на самите тренировки на живо. 
 2. Таблици за проследяване на прогрес. Тези таблици включват въпросници за определяне на активността и историята с диети и тренировки; таблици за пресмятане на процента подкожни мазнини и определяне на дневния калориен прием и дефицитен калкулатор за проследяване на средно седмичното тегло, протеина и калориите. 
 3. Таблици за следене на тренировъчния процес с онлайн клиенти. Това са таблици, в които се следи всяка стъпка от тренировъчния процес с онлайн клиенти така, че треньорът да не изпуска нищо важно.

Видео №46 Интуитивно хранене

Интуитивното хранене е цяла философия в храненето, която окуражава изграждането на здравословна връзка с храната и е една от хранителните стратегии, които ние използваме с трениращи. Това всъщност е стратегия, която е доста рядко използвана от повечето треньори, заради което ѝ обръщаме специално внимание. Това видео всъщност представлява 42-минутна лекция, която обсъжда основните 10 принципа на интуитивното хранене, които могат да помогнат на повечето хора не само за изграждане на здравословна връзка с храната, но и за отслабване и поддържане на сваленото тегло с минимално количество усилия.

Видео №47 Високопротеинови диети (митове и истини)

Протеините са най-важният нутриент в диетата на човек, но въпреки това много специалисти, диетолози, треньори и лекари дори са на мнение, че високопротеиновите диети могат да доведат до бъбречни увреждания, остеопороза, сърдечно-съдови заболявания и други тежки последствия. Има ли истина в тези твърдения и могат ли високопротеиновите диети да са опасни за здравето ни? Какъв е препоръчителният прием на протеин за възрастни хора и колко протеин е прекалено много? Какво показват резултатите от научните изследвания? Това видео прави подробен обзор на научната литература по темата и дава детайлни отговори на всичките тези въпроси.

Видео №48 Методи за анализ на телесната композиция

Това видео прави обзор на най-добрите методи за измерване на телесните мазнини и проследяване на прогреса по време на диети. В него се разглеждат моделите за анализ на телесната композиция, които се считат като златен стандарт в измерването на телесни мазнини и които се използват основно в научни изследвания. Разглеждат се и най-популярните методи за измерване на телесна композиция, които се водят за златен стандарт в регионалното определяне на телесния състав. Специален фокус е поставен и върху най-разпространените методи за оценка на телесните мазнини сред инструктори и треньори. Разгледани са и резултатите от научните изследвания, които показват каква е тяхната точност в откриването на % мазнини спрямо златните стандартни. Показани са нагледни примери на различни техники на измерване, както и „трикове“, с помощта на които се намалява грешката при периодични измервания.

Видео №49 Спиране на цикъл по време на диети

Спирането на цикъл по време на диети е много сериозен и често срещан проблем при жени, които се подлагат на екстремни и продължителни хранителни режими. За съжаление това е въпрос, по който има оскъдно количество информация в интернет пространството. Какво трябва да направи един треньор, ако работи с жена, на която ѝ спре цикъла по време на диета? Как да постъпи? Какво да ѝ препоръча? Кога трябва да се потърси лекар? Трябва ли да се спре диетата? Има ли симптоми, по които да се познае, че спирането на цикъла е причинено от диетата? Ако има, тогава какъв тип диета е най-подходяща? Колко дълго време трябва да се поддържа? И как да се предотвратят бъдещи проблеми с цикъла? Това видео показва препоръките на специалистите, с които всеки треньор трябва да е запознат, за да може да дава адекватни съвети, ако се изправи пред подобни дилеми със свои клиенти.

Видео №50 Водна задръжка

Отслабването почти никога не е линейно заради това, че има много фактори, които повлияват теглото в кратко- и средносрочен план. Един от тях е водната задръжка. Водната задръжка е една от най-честите причини за прикриването на резултатите по време на отслабване. Точно затова водната задръжка може да има изключително негативно влияние върху мотивацията за спазване на режим и често е и причина за неговото прекратяване. Какви са причините за водната задръжка обаче? Кои са белезите, по които можем да я познаем, и какви са решенията, с които можем да я премахнем? В това видео обсъждаме отговорите на всичките тези въпроси.

Видео №51 Хардгейнъри

Всеки познава хора, които изяждат огромни количества храна, но не пълнеят. Често тези хора се наричат „хардгейнъри“ или трудно качващи тегло. Какви са причните да съществуват такива хора? Защо те не пълнеят, както всички останали? Това е видеото, което разглежда основните причини да съществуват хора, които успяват да задържат теглото си въпреки приема на огромно количество калорична храна, и които успяват да отслабват с лекота.

Видео №52 Качество на храната в България

За първи път за двойни стандарти в качеството на храните в Източна Европа се заговори след едно словашко изследване от 2011 година, което показа, че мнозинството от изследвани в Словакия храни са с различно съдържание от техните еквиваленти, прадавани в страните от Западна Европа. Това изследване се превърна в мотив за провеждането на десетки други изследвания в почти всички източноевропейски страни през следващите години (включително и България) с цел проверка на качеството на храните. Резултатите от тези изследвания потвърдиха наличието на храни с различно качество, а това беше причината за невиждано до този момент обединение в позициите на страните от цяла Източна Европа, както и отправяне на остри критики на министър-председатели и министри към Европейската комисия с искания за промени. Какво показаха резултатите от допълнителните изследвания? Има ли промени в резултат на исканията на източноевропейските държави и въобще кои са храните, от които най-много трябва да се притесняваме? Това е видеото, в което обсъждаме отговорите на всички тези въпроси.

Видео №53 Качество на храната и вкуса

„Храната, купена от магазина, няма нищо общо с домашната“ и „Опитай и ще видиш, че домашната е много по-вкусна“ са често срещани аргументи в подкрепа на твърдението, че домашната храна е много по-качествена от храната в магазина. Това видео обсъжда дали може да се съди за качеството на храната по нейния вкус. В него са показани резултатите от интересни експерименти, които разкриват дали хората могат да разпознаят вкуса на домашната храна, както и кои са факторите, които повлияват на нашите вкусови възприятия.

Видео №54 Качество на яйцата

Темата за качеството на храната е една от темите, които винаги са предизвиквали най-голям интерес сред хората. И тъй като яйцата са сред най-разпространените и често консумирани храни, това видео прави обзор на разликите между домашните (био) и обикновени яйца и показва резултатите от научни изследвания, сравняващи хранителния им състав.

Видео №55 Витамин Д

Витамин Д е най-разпространеният витаминен дефицит в цял свят. От 80-те години насам учените са написали буквално хиляди статии, свързващи липсата на витамин Д с над 137 заболявания, измежду които различни видове рак, сърдечно-съдови заболявания и депресивни разстройства. Кое е истина и кое мит обаче? Има ли доказателства зад често промотираните ползи от допълнителен прием на витамин Д и колко силни са те? Какъв е препоръчителният дневен прием на витамин Д? Кои са референтните граници на серумната му концентрация? Кои са най-богатите източници на витамин Д и достатъчно ли е да го приемаме само от храната? Има ли дефицит сред българското население и какви здравословни рискове крие недостатъчният прием? Каква е горната граница на безопасен прием? Колко и кога трябва да приемат децата и възрастните, за да предотвратят дефицит? Това видео разглежда в детайли едни от най-важните въпроси за витамин Д, с които всеки човек трябва да е запознат.

Видео №56 Магнезий

Магнезият е един от най-обсъжданите нутриенти в храната ни, както и един от най-обилно срещаните минерали в човешкото тяло. Дефицит на магнезий пък се свързва с редица негативни за здравето ефекти. Имаме ли нужда от допълнителен прием обаче? Успяваме ли да си го набавяме достатъчно от храната? До какво води дефицит на магнезий? Колко разпространен е този дефицит? Какви са симптомите му? Кои групи от хора са най-уязвими? Как да третираме дефицит и какви са здравословните ползи от допълнителен прием? Това е видеото, което дава отговори на всичките тези въпроси.

Видео №57 Как експертите могат да ни заблудят?

Това видео обсъжда още един силен пример, който показва колко лесно е човек да се заблуди, ако има сляпа вярва в мнението на експертите. Във видеото се разглежда и важността на един от основните принципи на научния метод, а именно – че науката никога не е категорична, ако няма достатъчно качествени доказателства.

Видео №58 Имуностимуланти (митове и истини)

Темата за усилването на имунната система е страшно актуална особено сега – във времена на вирусни епидемии. Възможно ли е да стимулираме имунната си система с добавки обаче? Какви могат да са последствията от такова стимулираме и какво казват научните изследвания? Това видео хвърля повече светлина по темата и обобщава мнението на експертите.

Видео №59 Л-карнитин

Сигурно няма човек, който да не е чувал за Л-карнитина. Това е може би най-обсъжданата и широкоразпространена добавка за отслабване в света, като у нас се радва също на висока популярност. Предполагаемите ползи от тази добавка са множество и в най-различни направления. Кои от тях са истина обаче и кои мит? В това видео се обсъждат доказателствата, стоящи зад всяка една от тях.

Видео №60 Добавки за настинки

Пазарът на хранителни добавки е залят от реклами на продукти за предотвратяване и третиране на респираторни инфекции. Витамин С, Цинк, Витамин Д, коластра, ехинацея, чесън, пробиотици, глутамин са само част от най-популярните от тях. Кои от тях са ефективни и кои загуба на пари? Какво показват резултатите от най-качествените научни изследвания? Съществуват ли въобще научно доказани методи за стимулиране на отслабена имунна система и предотвратяване на настинки? Това 40-минутно видео представлява една мини лекция, която разглежда всичко, което треньорите трябва да знаят по отношение на добавките за имунната система.

Видео №61 Спортни добавки

На пазара има множество добавки, които се рекламират като добавки за повишаване на производителността (т.нар. ергогенни добвки), но онези, за които има убедителни доказателства, са много малко. Точно затова това видео от нашата Академия прави подробен анализ на онези спортни добавки, за които има силни доказателства за ефективност.

Видео №62 Колаген

Колагенът е една от най-бързонарастващите по популярност добавки в света. В световен мащаб оборотът на индустрията през 2025-а се очаква да достигне 6.6 милиарда долара, което е почти двойно спрямо оборота на индустрията през 2016 година. Според различни автори, треньори и фитнес гурута колагенът има позитивен ефект при предотвратяване или лекуване на разнообразни леки до тежки състояния, измежду които болки в ставите, бръчки и увиснала кожа, инфекции от различен тип, автоимунни състояния, синдром на раздразнените черва, отслабване, потискане на апетита, подобрено чревно здраве и много други. Някои хора също така консумират колаген, защото вярват, че това ще им помогне да изградят мускули и да се възстановят по-бързо от тренировките си. Колко ефективен е допълнителен прием на колаген обаче и в кои отношения? Има ли доказателства, стоящи зад твърденията на производителите? В това видео се обсъждат доказателствата за всички промотирани от производителите ползи.

Видео №63 Онлайн и офлайн коучинг

През последните години онлайн коучингът придобива все по-широка популярност, заради което много треньори се насочват именно към него. Това е видеото от нашия курс, което разглежда предимства и недостатъци на онлайн коучинга и тренировките на живо не само от гледна точка на клиенти, но и от гледна точка на треньори.

Видео №64 Визуализиране на прогрес

Визуализирането на прогреса от тренировъчната програма е едно от „задълженията“ на треньорите и много ефективна стратегия, която увеличава шанса за придържане към навика. Това видео от нашата Академия показва как се разграфява прогрес от завършена тренировъчна програма, така че да служи като пример на курсистите, които нямат опит в правенето на графики на Microsoft Excel.

Видео №65 Комуникация с клиенти

За да е успешен един треньор, той трябва да развива уменията си за комуникация, включително и с немотивирани клиенти. Това означава, че трябва да умее не само да се държи професионално, но и да предразполага, разбира и мотивира хора, които са по-резистентни към промяна. Това е задача, която изисква немалко умения. Умения, които мнозинството от експертите не развиват. Това видео от нашия курс представлява мини лекция, разкриваща основните принципи на комуникация с клиенти. Точно тук се разглеждат предимствата на клиент-центрирания подход и недостатъците на „подхода на експерта“.

Видео №66 Изграждане на аудитория

В това видео се разглеждат основните предимства и недостатъци на изграждането на аудитория в социалните мрежи чрез личен профил или фен страница. Тази информация пък е изключително полезна на курсистите, които смятат да се занимават с треньорство, защото им помага да се ориентират накъде да насочат услията си в бъдеще.

Видео №67 Стратегии за развитие

Стартирането и изграждането на солидна база от клиенти е може би най-трудната част от професията фитнес треньор. Ето защо в това видео разглеждаме основните стратегии за развитие, които могат да съкратят времето за изграждане на една солидна база от трениращи и по този начин да увеличат шанса за успешна реализация в професията.

Видео №68 Условия във фитнеси

Това е видео, в което разглеждаме условията за работа в популярните фитнес вериги в София и предоставя ценна информация на онези курсисти, които смятат да се развиват като треньори и да водят физически тренировки в зала.

Видео №69 Ценообразуване

В последното видео от нашия курс разглеждаме темата за ценообразуване на различните треньорски услуги. В него са показани ориентировъчните цени на различните услуги във фитнес индустрията, както и цените на услугите, които ние в Strong by Science предлагаме. Видеото обсъжда и стратегия, с която курсистите могат да изградят цените на своите треньорски услуги

 2. Практическа част

Практическата част на курса се изразява в практикуването на наученото от теоретичната част и се състои от няколко различни модула.

Водене на тренировки

Воденето на тренировки в зала е основният модул на практическата част от Академията. Всеки от курсистите има възможност да проведе 13 тренировки, в които да е последователно треньор и трениращ на друг от курсистите. Целта на тези практически сесии е бъдещите треньори да се запознаят и да започнат да практикуват основните правила на провеждане на „перфектната“ тренировка, които учат в теоретичната част на Академията. По време на провеждане на тренировките курсистите са наблюдавани от опитен треньор, който им дава непрекъсната обратна връзка за това как се справят, какво най-често пропускат и на какво трябва да акцентират, за да продължават да се подобряват.

Правене на програми

Една от основните цели на практическата част на Академията е не само трупането на опит във воденето на тренировки, но и трупането на опит в създаването на тренировъчни програми. За целта „трениращите“ и „треньорите“ се завъртат на всяка практическа сесия (завъртането става на случаен принцип), което им предоставя възможността да се упражняват в създаването на програми за различни хора и цели. Обратна връзка за това как се справят курсистите получават на място (по време на тренировките) и под формата на видеа няколко пъти по време на курса. Това им помага да поправят грешките и да подобряват уменията си.

Упражняване на техниките на пазене на упражненията

Този модул от практическата част се състои от няколко сесии, в които курсистите се упражняват в това как да пазят трениращите на базовите упражнения. Целта на тези практически сесии е прилагане на основните правила, принципи и техники на пазене на упражненията, които курсистите изучават в теоретичната част.

Упражняване на техниките на изпълнение на упражненията

В този модул от практическата част курсистите се упражняват в това как да изпълняват правилно някои от най-често бърканите упражнения. Целта е елиминиране на грешките и усвояване на най-важните елементи от правилното изпълнение на упражненията, разглеждани в лекциите.

Упражняване в прилагането на мерки по оказване на първа помощ

В този модул от практическата част курсистите се упражняват в оказването на първа помощ при някои от разглежданите в лекциите състояния. Важно уточнение е, че тези практически сесии не заместват преминаването през курс за първа помощ и не претендират за изчерпателност. Това, което правят, е да запознаят курсистите с основните моменти от оказването на първа помощ при състояния, които е вероятно да се случат на трениращите в зала.

Работа с таблиците и приложенията за следене на прогреса

В тази сесия от практическата част курсистите преминават през основните стъпки на хранителната консултация, с която се запознават в теоретичната част на Академията. Това включва попълване на въпросник за историята с диети и тренировки; попълване на въпросник за активността; настройване на дневника за проследяване на теглото и протеина и настройване на мобилното приложение, с което ще се проследява калорийния и протеиновия прием.

Измерване с метър и калипер

Този модул от практическата част се състои от една сесия, в която курсистите се упражняват в правене на измервания с метър и калипер. Сесията представлява вземане на обиколките с метър и измерване на дебелината на гънките с калипер. Данните се записват в таблици, които изчисляват % мазнини по формулата на Jackson & Pollock със 7 гънки.

Ползи от практическата част

Ползи за курсистите от цялата практическа част на SBS Академията се изразяват в няколко основни направления:

  • Трупане на опит във водене на тренировки с един човек
  • Трупане на опит във водене на тренировки с повече от един човек
  • Трупане на опит в създаване на програми за различни хора и цели
  • Изграждане на умения за комуникация с различен тип трениращи
  • Изчистване и заучаване на техниката на упражненията
  • Изграждане на умения за прилагане на техниките на пазене
  • Изграждане на умения за измерване на % мазнини
  • Изграждане на умения за оказване на първа помощ
  • Обучение за работа с таблици за проследяване на прогреса

3. Изпити

Общият брой изпити в Академията е 5. От тях 3 са върху теоретичната (един основен и два поправителни) и 2 върху практическата част (1 основен и 1 поправителен). Организирането на изпитите е както следва.

Теоретични изпити

Основният теоретичен изпит е разбит в 5 различни теста с общ брой от 150 въпроса. Тези тестове се провеждат на всеки 3 до 4 седмици от началото на Академия, като всеки един от тях обхваща взетия за последните 3 седмици материал. Всеки един от въпросите е съставен от 5 различни отговора, които са близки до верния, но само един от тях е най-пълен. Затова и само той се счита за правилен. Всеки верен отговор се оценява с 1 точка, а всеки грешен (или неотговорен) с 0 точки. За успешно вземане на основния изпит курсистите трябва да имат сумарно не по-малко от 105 точки (70%) от всичките 5 теста. Курсистите с над 105 точки се явяват на практически изпит, а онези, които имат под 105 точки, имат възможността да се явят на още 2 поправителни изпита. Обратна връзка на сгрешените отговори от теоретичните изпити се дава веднага след проверка на резултатите.

Всеки един от поправителните изпити също се състои от 150 въпроса с по 5 различни отговора, от които само един е верен. Въпросите са върху целия материал и са различни от въпросите в основния изпит. Критерият за преминаване и тук е участниците да имат не по-малко от 105 верни отговора (70%). Курсистите, които имат над 105 верни отговора на първия поправителен изпит, продължават към практическия изпит. Курсистите, които имат под 105 верни отговора, имат право да се явят на втория и последен поправителен изпит.

Практически изпити

На практически изпит се явяват само успешно преминалите през някой от теоретичните изпити. Практическият изпит се състои от провеждане на една тренировка по начина, по който се провеждат практическите сесии в курса. Критерият за преминаване на практическия изпит е да се покрият поне 70% правилата за провеждане на „перфектната“ тренировка, които курсистите изучават в теоретичната част на Академията. Неуспешно положилите практическия изпит имат право на още един поправителен изпит. Успешно положилите практическия изпит получават сертификат за успешно завършване на обучението, както и свидетелство за професионална квалификация. Получилите свидетелство за професионална квалификация курсисти се обявяват в регистъра на сайта на Националната агенция за професионално образование и обучение.

Датите за теоретичните и практическите изпити са предварително обявени и изключения не се правят.

Включи се

Заяви своето участие!

Плащания на такси, свързани със Strong by Science Академия за фитнес треньори, се приемат само по банков път.

Ето и данните:
Алианц Банк България, BUINBGSF
IBAN – BG88BUIN95611000632204
Име – СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООД
Основание – “Обогати знанията си” или “Професионален фитнес инструктор”

Ако имаш въпроси, можеш да ги зададеш преди да пристъпиш към плащане. Можеш да ни пишеш на имейл или във Фейсбук

Личните ти данни: