Защо научните изследвания са по-ценни от личното мнение?

Защо научните изследвания са по-ценни от личното мнение?

Съвсем не е тайна, че обикновено хората не само оценяват своето мнение като доста по-ценно от мнението на другите, но често и като единственото вярно. В своята емоция и вродено желание да бъдем прави, изказваме неподлежащи на съмнение твърдения с пълната убеденост, че...